A magyar részvétel biztosítása a CPS4EU H2020 ECSEL projekt megvalósításában (2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL-2019-00001. sz. projekt)

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara Elektronikus Eszközök Tanszékén több évtizedes múltra tekint vissza az elektronikai rendszerek termikus vizsgálataival kapcsolatos kutatás. Az elektronikai rendszerek, félvezető tokok laboratóriumi termikus tesztelésével kapcsolatos kutatások eredményeképpen számos olyan eredmény született, amely az ilyen rendszerek mechanikai integritásának roncsolásmentes vizsgálatát teszik lehetővé.

A kiberfizikai rendszerek (CPS: cyber physical systems) megvalósításával kapcsolatos gyakorlati európai együttműködések a BME VIK EET az EuroCPS H2020-as projekt révén kapcsolódott be (www.eurocps.org), ahol a számos magyar KKV által végzett ún. ipari kísérlet megvalósításában vett részt.

A fenti történeti háttér alapján nyert meghívást a BME VIK Elektronikus Eszközök Tanészke a CPS4EU konzorciumba, amelynek célja az európai ipar számára szolgáló, CPS alapokon nyugvó új Ipar 4.0 megoldások kidolgozása. A CPS4EU (Cyber Physical Systems for Europe) H2020 ECSEL 826276 projektben (https://cps4eu.eu/) Magyarországról a BME mellett az átfolyásos kémiai mikroreaktorok fejlesztésével is foglalkozó SpinSplit Kft. vesz részt. A CPS4EU projektben való magyar részvételt az NKFIH 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL-2019-00001 sz. támogatási szerződése 58 millió forinttal támogatja 3 éven keresztül, 2019. augusztusi kezdettel.

A magyar nemzeti konzorcium célja olyan termikus elven működő monitorozó és előrejlező rendszer kialakítása, amely alkalmas az átfolyásos kémiai reaktorok “Pharma 4.0” elvek szerinti ún. predictive maintenance sémákba való beillesztésére. E műszaki cél megvalósítása mellett a BME felelős a nemzetközi projekt egyes disszeminációs feladatainak végrehajtásáért is. 

További információk:

Részletes, naprakész információk a CPS4EU projektről: https://cps4eu.eu/

A nemzetközi CPS4EU konzorcium publikációi: https://cps4eu.eu/downloads/publications/

A nemzetközi CPS4EU konzorcium nyilvános jelentései: https://cps4eu.eu/downloads/deliverables/

Eddig megjelent konferenciaközleményeink megtalálhatóak a Magyar Tudományos Művek tárában, itt